Oferta

-Szybka gotówka za złoto, srebro, sprzęt RTV, GSM, FOTO, AGD i
innych rzeczy wartościowych.
-Skup i sprzedaż walut.
-Sprzedaż używanych wyrobów jubilerskich.
-Sprzedaż używanego sprzętu RTV, GSM, FOTO, AGD i inne.

Zasada działania umów lombardowych w firmie KAPS

Umowy lombardowe udzielane są na krótkie terminy, maksymalnie do 30 dni. Formą zabezpieczenia w takiej umowie jest towar ruchomy . Rolę towaru ruchomego mogą spełnić złoto, złote wyroby jubilerskie, sprzęt RTV, sprzęt GSM . Na przyjmowany sprzęt klient winien okazać dokumenty potwierdzające legalne pochodzenie sprzętu . W przypadku złota sprawdzana jest jego próba oraz waga następnie szacowana jest jego wartość .

Po ustaleniu kwoty i terminu spłaty umowy lombardowej klient i pracownik lombardu podpisują umowę , na której wyszczególnione są dane klienta, dokładna kwota wypłacona, forma towaru oraz jego jak najdokładniejszy opis, wszystkie opłaty związane z umową , oraz termin odkupu i dokładna kwota do wykupu towaru przypadająca na dzień ustalony wspólnie z klientem . Po podpisaniu umowy klient otrzymuje oryginał umowy oraz ustaloną wartość ptowaru , a jego towar jest deponowany i zabezpieczany przez lombard. Lombard  zobowiązuje się do zabezpieczenia towaru ruchomego w sposób należyty , nie budzący żadnych wątpliwości , tak aby w dniu wykupu towaru powrócił  do klienta w stanie nienaruszonym.

Opłata związana z umową Lombardową stanowi kwotę odkupu umowy lombardowej lub opłata za przechowanie towaru oraz wypłacowego ekwiwalentu pieniężnego.

Wszystkie opłaty są wyliczane proporcjonalnie do ilości dni umowy ( zasada za każdy dzień tyle samo) tzn. jeżeli klient przyjdzie odkupić towar wcześniej niż w dniu ustalonym na umowie , płaci tylko za realnie wykorzystany okres trwania umowy. Klient może dwukrotnie przesunąć na własne życzenie termin odkupu towaru na kolejny miesiąc bez uiszczania jakichkolwiek opłat dodatkowych odroczenie umowy (w dniu odkupu zostanie wyliczona suma wszystkich dni umowy oraz kwota do odkupu) . Po upłynięciu terminu umowy klient może również uregulować opłaty jakie urosły od dnia zawarcia umowy, oraz przesunąć termin wykupu na kolejny dowolny termin przedłużenie umowy , zostaje wtedy wypisana nowa umowa.

Jeżeli w ustalonym dniu odkupu klient nie zgłosi się po odbiór towaru ani nie skontaktuje z lombardem np. telefonicznie w celu odroczenia umowy, towar ruchomy przechodzi na własność lombardu (zazwyczaj lombard czeka jeszcze pewien okres czasu na klienta).

W takim przypadku zastaw trafia do sprzedaży (jeżeli jest w pełni sprawny w przypadku złota , tzn. wyroby nie mogą być w żaden sposób uszkodzone oraz muszą być oznaczone polską cechą probierczą.